Kontaktivorm

Oleme oma klientidele usaldusväärseks ja kindlaks partneriks, kuna suudame kaasa rääkida kogu kontseptsiooni väljatöötamise algusest alates.

Kontaktivorm

Postitused

Osalesime CE sertifitseerimise koolitusel

Osalesime põhjalikul PILZ poolt läbiviidaval CE sertifitseerimise koolitusel.

Üheks oluliseimaks osaks seadmete projekteerimise ja ehitamise juures on kasutajate turvalisuse tagamine. Et turvalisust tagada, peavad kõik süsteemid olema nii projekteeritud kui ehitatud kehtivatele standarditele ja direktiividele vastavalt.

Selleks, et olla kursis valdkonna arengutega ja olla kindel, et pakume vaid kõrgeima kvaliteedi ja turvalisusega süsteeme, otsustasime läbida PILZ poolt läbiviidava CE sertifitseerimise kursuse.

Kursuse läbis Smitech meeskonnast kaks liiget, kes said koolituse lõppedes ka vastavad sertifikaadid.

Kursuste kohta saab rohkem lugeda siit.