Kontaktivorm

Oleme oma klientidele usaldusväärseks ja kindlaks partneriks, kuna suudame kaasa rääkida kogu kontseptsiooni väljatöötamise algusest alates.

Kontaktivorm

Masinnägemine

Masinnägemine

Tööstuslikud masinnägemise süsteemid võimaldavad lahendada erinevaid keerulisi tööstuslike probleeme kiiresti, usaldusväärselt ja stabiilselt. Masinnägemise süsteeme kasutatakse väga paljudes erinevates aplikatsioonides ja pea kõikides tööstusharudes: logistikakeskused, toiduainetööstus, elektroonikatööstus, puidutööstus, pakendikeskused, jne.

Smitech OÜ kasutab erinevate tööstuslike masinnägemissüsteemide loomiseks kõrgelt hinnatud tootjate seadmeid nagu Cognex, SICK, Beckhoff, Keyence jpt.

Logistikakeskused

Toiduainetööstus

Elektroonikatööstus

Puidutööstus

Pakendikeskused

Masinnägemise peamised aplikatsioonid

Kvaliteedioperatsioonide teostamine

Igapäevaste tootmisprotsesside käigus tekib toodetele defekte. Samuti leidub defekte toormaterjalil, mille avastamine on kriitilise tähtsusega.
Erinevat tüüpi masinnägemise süsteemid suudavad selliseid defekte tuvastada.
 • Kriibete/täkete/mõrade tuvastamine toodetel
 • Oksakohtade ja/või pragude ja muude defektide tuvastamine puitmaterjalil
 • Pakendite ja toodete kontroll toiduainetööstuses

Etikettide ja markeeringute lugemine ning verifitseerimine

Erinevate ribakoodilugejate abil on võimalik dekodeerida nii 1D kui 2D koode. Koode on võimalik lugeda nii prinditud etikettidelt kui ka otse tootelt (direct part mark DPM).

Meie insenerid on paigaldanud masinnägemise süsteeme järgnevatesse protsessidesse:

 • Logistikakeskustes olevatele konveierliinidele;
 • Tootmisliinidele seadme “Setup Sheet” skaneerimiseks;
 • Toiduainetööstuses toote etiketi lugemiseks

Koostude verifitseerimine

Masinnägemise süsteemid on heaks abimeheks koosteliinidel operaatorite ja tootmisliinide poolt tehtd töö verifitseerimiseks.

Sellised lahendused võimaldavad vähendada tootmisega seotud kulusid tuvastades defektse toote võimalikult varajases tootmisfaasis.

Nii väldite lisandväärtuse loomist defektsetele toodetele ning vähendate tootmisliinide koormust.

2D/3D skanneerimine

Võimsad 2D ja 3D masinnägemissüsteemide tööriistad võimaldavad teostada nii üksiku 2D profiili mõõtmist kui ka kogu toote pinna 3D analüüsi.

2D ja 3D skanneerimist kasutatakse näiteks:

 • Keerulise geomeetriaga objektide kvaliteedikontroll
 • Koostamisprotsessi verifitseerimine näiteks elektroonikatööstuses (komponentide olemasolu, paigutuse ja fikseerimise kontroll)
 • Erinevate objektide kuju, suuruse ja arvu kontroll, näiteks toiduainetööstuses (pakendi suletavuse kontroll, portsioni suuruse verifitseerimine jne)
 • Koosteliinil olevate toodete peal paikneva info lugemine
 • Pindade ebatasasused